Dokładna korekta. Profesjonalny copywriting. Zrozumiałe korepetycje.

Jestem korepetytorem. Sprawię, że gramatyka i ortografia przestaną być niezrozumiałe. Nauczę, jak pisać rozprawkę, czytać ze zrozumieniem.

 

Jestem korektorem, redaktorem i copywriterem. Sprawię, że Twoje teksty będą bezbłędne, zrozumiałe oraz skrojone „na miarę”.

 

Korepetycje / kursy

Zrozum, zdaj, nie zapomnij!

Twoje dziecko ma problemy z przyswojeniem bieżącego materiału z języka polskiego? Ma trudności w pisaniu rozprawek, opowiadań, opisów? A może nie czyta lektur, ma zaległości przed egzaminem, które koniecznie musi nadrobić? Zamiast spędzać długie godziny na próbach uczenia się, powtarzaniu, które nie przynosi efektów, zapisz swoje dziecko na korepetycje lub kurs przygotowujący do egzaminu. Pozbądźcie się stresu, zacznijcie przesypiać noce bez obawy o to, że kolejna lekcja języka polskiego przyniesie nowe problemy. Pozwól swojemu dziecku na odkrycie piękna ukrytego w literaturze (tak, w lekturze również!) czy zaprzyjaźnienie się z językiem polskim – zrozumienie zasad, które rządzą gramatyką i ortografią.

Zadbam o to, by Twoje dziecko pozbyło się trudności, opanowało materiał, przygotowało się do egzaminu. Postawcie na efektywną naukę w oparciu o podstawę programową i wymagania egzaminacyjne.

 

Zapisz dziecko na:

Indywidualne lekcje z języka polskiego

Pracujemy nad bieżącymi problemami i materiałem omawianym w szkole. Dzięki temu wszystkie braki są od razu uzupełniane i nie powstają kolejne luki, trudności nie piętrzą się. Indywidualne lekcje mogą też obejmować powtórzenia z wybranej partii materiału – gramatyki, ortografii, pisania krótszych lub dłuższych form wypowiedzi, przypomnienie lektur i motywów literackich. Podczas spotkań uczeń przygotowuje się również do sprawdzianów. To Wy decydujecie o tym, co mają obejmować lekcje.

Kurs maturalny

Przeznaczony dla uczniów, którzy chcą się przygotować do egzaminu, ale nie wiedzą, od czego zacząć, nie mają planu nauki i solidnych materiałów. Zajęcia odbywają się w grupach do 4–5 osób. Kurs obejmuje kompleksowe przygotowanie do matury, zgodne z podstawą programową. Powtarzamy:

 • wiadomości o epokach,
 • lektury (szczególnie te oznaczone gwiazdką),
 • motywy literackie,
 • zagadnienia językowe i teoretycznoliterackie.

Ćwiczymy:

 • pisanie rozprawek (z podziałem na poszczególne części. Uczeń dowiaduje się, jak ma wyglądać wstęp i zakończenie, jak zbudować poszczególne akapity). Omawiamy przykładowe prace, wskazujemy błędy, zaznaczamy to, co jest w nich dobre. W ten sposób uczeń w praktyce poznaje zasady rządzące rozprawką;
 • czytanie ze zrozumieniem – omawiamy główne błędy, które pojawiają się na tym etapie egzaminu. Uczniowie rozwiązują testy, weryfikują swoje odpowiedzi z kluczem. Dowiadują się, jak czytać, by później łatwiej odpowiedzieć na pytania.

Kurs maturalny to teoria połączona z praktyką. W połowie kursu i na jego zakończenie uczniowie rozwiązują pełny test maturalny. Po sprawdzeniu z każdym omawiam jego pracę. Dzięki dwukrotnemu wypełnieniu testu uczniowie mogą też sami ocenić swoje postępy.

Kurs ósmoklasisty

Przeznaczony dla uczniów, których czeka egzamin na zakończenie szkoły podstawowej. Zajęcia w małych grupach (do 4–5 osób) odbywające się według harmonogramu i planu umożliwiają efektywne przyswojenie materiału. Uczniowie powtarzają wiadomości z:

 • lektur,
 • gramatyki,
 • teorii literatury.

Ćwiczą też pisanie rożnych form wypowiedzi, takich jak:

 • rozprawka,
 • charakterystyka,
 • opowiadanie,
 • przemówienie.

Piszą również krótkie wypowiedzi, czyli np.: zaproszenie, ogłoszenie, dedykację, podanie.

Kurs dla ósmoklasisty z języka polskiego to teoria i praktyka – uczniowie utrwalają wiadomości w zadaniach, omawiają problematykę lektur, odszukują motywy, argumentują, polemizują. W czasie kursu – w jego połowie i na zakończenie – dwukrotnie wypełniają pełny test i otrzymują informacje zwrotne. Sami w ten sposób również oceniają swoje postępy, wiedzą, co muszą jeszcze powtórzyć.

W czasie kursu maturalnego i ósmoklasisty omawiamy też to, jak zbudowany jest test, jakie są kryteria oceniania. Uczniowie otrzymują też praktyczne porady związane z każdym etapem egzaminu.

Boisz się, że zbyt dużych braków nie da się uzupełnić? Można – systematycznie i według planu. Właśnie po to są kursy – by uczyć się sposobem, ciekawie i skutecznie. By zdać z możliwie najwyższym wynikiem!

Ile to kosztuje?

Indywidualne lekcje z języka polskiego – 40 zł za godzinę dla uczniów szkół podstawowych, 50 zł za godzinę dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Kurs maturalny i ósmoklasisty (spotkania raz w tygodniu po 60 minut):

grupa 4 osób: 115 zł za miesiąc / osoba

grupa 3 osób: 130 zł za miesiąc / osoba

2 osoby: 160 zł za miesiąc / osoba

Uwaga! Pierwsze zajęcia są bezpłatne. Zapisz się, sprawdź, zdecyduj!

Masz dodatkowe pytania?

Wahasz się? Zamiast próbować samemu zmotywować dziecko do nauki, niecierpliwić się na brak postępów i coraz bardziej się bać, zapisz je na odpowiednie zajęcia. Nie streszczam lektur, nie podaję obszernych notatek, nie piszę za uczniów wypracowań – na lekcjach, czy to indywidualnych czy grupowych, uczeń myśli, ćwiczy, czyta, szuka rozwiązań.

Efekty:

powtórzony i zrozumiany materiał
zdany egzamin
dobrze napisany sprawdzian
brak stresu
przyjemność z nauki
wzrost pewności siebie
zaciekawienie, zachęcenie do czytania